top of page

Uitvoering

is 'key'

03  |  PROJECT BEGELEIDING

ihB-Lichtadvies heeft veel ervaring in de diverse technische disciplines waardoor een project op verschillende manieren bekeken kan worden. Door specialisatie wordt vaak een project maar van één kant bekeken. Dit kan problemen opleveren tijdens de uitvoering. 

Om een voorbeeld te noemen: 

  • Een lichtadviseur maakt een verlichtingsplan maar kijkt alleen naar de lichttechnische zaken en niet naar bijvoorbeeld de plaats in de ruimte. Vaak wordt er nog net rekening gehouden met een systeemplafond. Maar verder niet. 

  • Door de algemene technische kennis van ihB-Lichtadvies wordt ook gekeken naar de elektrische installatie zoals bijvoorbeeld vermogens; schakelingen; gebouwspecifieke eigenschappen enzovoort. ihB-Lichtadvies kan hier dan ook goed mee overweg. 

bottom of page